Home

Központi költségvetés

(4) A fővárosi és a megyei kormányhivatalok 1017,2 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a 2019. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló T/10710. számú törvényjavaslat. A törvényjavaslat. A Költségvetési Tanács véleménye a törvényjavaslat tervezetéhez. ÁSZ vélemény. A költségvetés tárgyalásának ütemezése. Formanyomtatvány elrendelése. A törvényjavaslat adatai a PAIR rendszerbe 3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenlege * (9/10) < > Bevételek, egyenleg 2020. évi előirányzat 2020; J J-F J-M J-Á. A központi adók az állami költségvetés bevételeit képezik, a helyi adókat az önkormányzatok állapítják meg. a.) állampapírok állami költségvetés által kibocsáto tt papírok (pl.: kincstárjegy , államkötvény

2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi ..

A 2015. évi központi költségvetés végrehajtásának adatai; A 2016. évi központi költségvetés végrehajtásának adatai; A 2017. évi központi költségvetés végrehajtásának adatai; A 2018. évi központi költségvetés végrehajtásának adatai; A 2019. évi központi költségvetés végrehajtásának adata A költségvetés megtervezésének folyamata kétirányú: a fő számokat a Kormány határozata adja, a részletes előirányzatok és intézkedések kialakítása pedig alulról, intézményi szintről indul. Ennek a folyamatnak az összegzése az éves központi költségvetésről szóló törvényben ölt testet • központi költségvetés • elkülönített állami pénzalapok költségvetése • helyi önkormányzatok költségvetése • társadalombiztosítás költségvetése. Költségvetés: egy olyan pénzügyi terv, mely egy meghatározott időszak várható bevételeit és kiadásait veszi számba. a jövőre vonatkozi

Költségvetés 2021 - Országgyűlé

STADAT - 3.7.3. A központi költségvetés bevételei és egyenleg

A központi költségvetés 2140,0 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 489,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok pedig 25,7 milliárd forintos többletet könyveltek el. Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 575,4 milliárd forintot tett ki A központi költségvetés egyéb kiadások címen 2011-re 16,9 milliárd forintot tervez a következőkre: − A felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos kiadások együttes előirányzata 2011. évre vonatkozóan 1,4 milliárd forint. − Magán- és jogi személyek kártérítésére 500 millió forintot tervez a központi

* Állami költségvetés (Gazdaság) - Meghatározás - Online

 1. Költségvetés A költségvetés egy gazdálkodó szerv által kidolgozott pénzügyi terv, amely egy adott jövőbeli időszakra vonatkozik. A költségvetés egyaránt tartalmazza a []?eket és a []?okat is.. Költségvetési szerv A költségvetési szervek szerepe a költségvetésben előirányzott bevételek beszedése, a kiadások célszerű, és gazdaságos felhasználása
 2. isztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64
 3. A központi költségvetés fogalma, feladata, bevételei és kiadásai: a központi költségvetés kapcsolata az államháztartás többi alrendszerével. A központi költségvetés a kormányzati hatáskörben ellátott állami feladatok finanszírozására szolgáló előirányzatok naptári évre szóló bevételi és kiadási terve
 4. t az uniós fejlesztések előfinanszírozása eredményeként október végére a.
Emelkedik a lakbértámogatás - Elfogadták a törvényeket a

(2) A központi költségvetés végrehajtása során - a 36. cikk (6) bekezdésében meghatározott kivételekkel - nem vehető fel olyan kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, amely azt eredményezné, hogy az államadósság meghaladja a teljes hazai össztermék felét Kérdés, hogy a koronavírus-válság okozta bizonytalanságban mennyire lesz válságálló egy ennyire korán elfogadott költségvetés. A törvény szerint 2021-ben az államháztartás központi alrendszerének kiadási főösszege 23 465 milliárd forint, bevételi főösszege 21 974 milliárd forint, hiánya pedig 1 491 milliárd forint Ezen belül a központi költségvetés 1534,3 milliárd forintos deficitet, az elkülönített állami pénzalapok 11,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 313,9 milliárd forintos hiányt értek el. Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 390,0 milliárd forintot tett ki.

2018. évi központi költségvetés végrehajtásának adata

Ezen belül a központi költségvetés 1841,8 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 13,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 441,8 milliárd forintos hiányt értek el. Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 303,6 milliárd forintot tett ki Egy hónap alatt 700 milliárd forint hiány jött össze a központi költségvetésben, november végére az összesített hiány így messze túllépte a 3000 milliárd forintot. A 2021-es költségvetés hiányát a kormány a GDP 6,5 százalékára emelte a törvénnyel elfogadott 2,9 százalékról A központi költségvetés lakhatásra fordított kiadásai. A 2020. év több szempontból is fordulatot hozhat a központi költségvetés lakhatásra fordított kiadásaiban. Egyrészt ez a rendelkezésre álló adatok és a kormányzati tervek alapján a lakáspolitikai támogatások csúcséve, másrészt viszont a koronavírus-válság a. Ezen belül a központi költségvetés 2140,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 25,7 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 489,9 milliárd forintos hiányt regisztráltak - közölte a tárca

Január-novemberben a központi költségvetés 2778,4 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 572,7 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 53,0 milliárd forintos többletet értek el. Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 766,3 milliárd forintot tett ki

A központi költség bevételei Ha az országgyűlés által elfogadott költségvetés fontosabb bevételeit vesszük sorra, akkor az állam főbb bevételi tételek a következők: gazdálkodó szervezetek befizetései (társasági adó, különadók, játékadó, vállalkozók adói, stb. Az év első tíz hónapjában a központi költségvetés hiánya 534,3 milliárd forintot tett ki, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 121,9 milliárd forintos deficittel zártak, míg az elkülönített állami pénzalapok 80,8 milliárd forintos többletet értek el Az oldal aktuális és múlbeli adatokat, elorejelzéseket, statisztikákat, grafikonokat és a gazdasági naptár adatait tartalmazza - Magyarország - Központi Költségvetés A központi alrendszeren belül a hazai, nullszaldós működési költségvetés jövő évi kiadásai és bevételei 16 578 milliárd 886,5 millió forintra rúgnak. A hazai felhalmozási költségvetés bevételi főösszege 1642,151 milliárd forint, kiadási főösszege 2 044,252 milliárd forint lett, hiánya pedig 402,101 milliárd.

A költségvetés elfogadásának menete: A költségvetést menetét, szabályait az államháztartási törvény állapítja meg, a tervezetét minden évben a kormány nyújtja be, és az országgyűlés fogadja el. A köztársasági elnök írja alá, majd kihirdetik a Magyar Közlönyben. Forrás: kormany.h Szeptemberig a központi költségvetés 1841,8 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 13,3 milliárd forint többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 441,8 milliárd forint hiányt értek el. Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 303,6 milliárd forintot tett ki

Államháztartási Szabályozá

A központi költségvetés 1023,8 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 234,8 milliárd forintos deficittel zártak - az elkülönített állami pénzalapok 39,6 milliárd forintos többlete mellett. Az általános forgalmi adóból 603,7 milliárd forinttal, személyi jövedelemadóból 247,2 milliárddal. 2 Felhalmozási költségvetés 6 Beruházások 21,0 25. cím összesen: 1 137,2 21,0 Hazai működési költségvetés 141 561,9 14 900,0 -126 661,9 Hazai felhalmozási költségvetés 9 275,2 0,0 -9 275,2 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg I. fejezet összesen 150 837,1 14 900. A központi költségvetés adóssága szeptember végéig 3812,7 milliárd forinttal 33 494,7 milliárd forintra nőtt. A nettó forintkibocsátás 2652,3 milliárd forinttal, a nettó. A második elemzésben az ÁSZ az államadósság-szabály teljesülését tekinti át. Ebben elemzi a költségvetési hiányt és a központi költségvetés adósságát, valamint a bevételek és a kiadások alakulását. Bertalan Rudolf. ellenőrzésvezet Az államháztartás a központi és a helyi kormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleg, illetve az ezekre vonatkozó szabályrendszer (más néven az államháztartás rendszere) Az államháztartás az állam gazdálkodási rendszernek egésze.Azt a tevékenységet, amellyel az állam a bevételeit beszedi és összegyűjti az állami költségvetésbe, mint pénzalapba, majd.

Központi írásbeli feladatsorok - Oktatási Hivata

A központi költségvetés adóssága 2020. június végén 31 853,3 milliárd forint volt, 7,3 százalékkal magasabb, mint 2019 végén. A legnagyobb mértékű (18,0 százalékos) növekedés a devizában denominált kötvények esetében következett be. A forintadósság 4,9 százalékkal emelkedett Az év első háromnegyedében a központi költségvetés 1841,8 milliárd, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 441,8 milliárdforintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 13,3 milliárd forintos többletet könyveltek el központi költségvetés bürokrácia . 2016. március 10. Közel 5 milliárd juthat a Fiumei úti sírkertre . Két év alatt összesen mintegy 4,8 milliárd forinthoz juthat a központi költségvetés terhére a Fiumei úti sírkert a Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely 2016.03.10. 21:48. A központi költségvetés fenntarthatóságát, azaz a GDP-arányos államadósság-mutatók értékének folyamatos csökkenését az elemzett években a kedvező gazdasági környezet mellett számos tényező támogatta - erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék legfrissebb elemzése.A korábbi évek során elért eredményeknek, javuló mutatóknak köszönhetően a.

A magyar gazdaság működőképességének a megőrzése, a munkahelyek megvédése és a vállalkozások támogatása a legfontosabb cél a járvány második hullámának idején és a központi költségvetés a járványügyi, egészségügyi védekezés költségein túl minden szükséges forrást biztosít a gazdaság- és családvédelmi intézkedések finanszírozására is Az Országgyűlés 2020. július 3-án fogadta el a központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényt, amely módosítja a kisadózó vállalkozások adózására (KATA) vonatkozó szabályozást is. Az elmúlt napokban három szakmai szervezet kérte, hogy a törvényt megfontolásra küldjem vissza az Országgyűlésnek A központi költségvetés 2012. évi törvényi előirányzatainak teljesítése, a hiány alakulása 24 2. A központi alrendszer finanszírozása és bruttó adóssága 25 3. A kormányprogromok végrehajtása 28 4. A központi költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai, a belső kontrollak. Központi költségvetés. Makro / Külgazdaság 303,6 milliárd forintra csökkent az államháztartás hiánya . Privátbankár.hu | 2019. október 22. 11:37. Ez annak köszönhető, hogy szeptemberben 207,2 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere Központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet 5. Kamat kockázati tartalék cím előirányzat felhasználására. (18) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 92. alcím.

A központi költségvetés . 4.2.1. A központi költségvetés elkészítésének szakaszai és az ehhez kapcsolódó előírások ; 4.2.2. A központi költségvetés szerkezete ; 4.2.3. A költségvetési szervek tervezési feladatai a központi költségvetési törvényjavaslat elkészítésében ; 4.2.4. A központi költségvetés. Ezen belül a központi költségvetés 2140 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 489,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok pedig 25,7 milliárd forintos többletet könyveltek el. Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 575,4 milliárd forintot tett ki

Központi Statisztikai Hivata

előirányzat, költségvetés. Tovább a teljes cikkhez. Nyugdíjasklub nevére szóló számla. A 2020. július 1-jével hatályba lépő számlázási szabályok szerint számlára kiállítás és befogadás során a szervezet adószámát be kell írni. Az önkormányzatok anyagi lehetőségeik függvényében támogatják a helyi civil. központi költségvetés Jelentős mértékben járul hozzá Kecskemét a központi költségvetéshez A központi költségvetésből támogatásként visszaosztott összeg aránytalanságára hívta fel az Országgyűlés gazdasági bizottságának figyelmét Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a bizottság szerda délelőtti. Az Országgyűlés elfogadta a 2019-es központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt. Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve - ahogy minden évben - elvégezte a tavalyi zárszámadás ellenőrzését és megállapította, hogy a 2019-es költségvetés végrehajtása megfelelt a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak Miután a PM 7-9 százalékra emelte a 2020-as költségvetés GDP-arányos hiánycélját, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) módosított finanszírozási tervében 1890 milliárd forintról 3600 milliárd forintra emelte az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi hiányára vonatkozó előrejelzését A költségvetés elfogadásának menete: A költségvetést menetét, szabályait az államháztartási törvény állapítja meg, a tervezetét minden évben a kormány nyújtja be, és az országgyűlés fogadja el. A köztársasági elnök írja alá, majd kihirdetik a Magyar Közlönyben. Forrás: kormany.h

Index - Gazdaság - Tényleg lehetne magyar euró

A központi költségvetés kiadásai: 1. közhatalmi (pl.: rendészeti kiadások) és közigazgatási kiadások (állami központi és dekoncentrált területi szervek kiadásai): 2. közszolgáltatási kiadások: pl. állami fenntartású egyetemek, főiskolák, Állami Operaház, Magyar -Nemzeti Múzeum kiadása A kormány legfőbb célja a járvány második hullámának idején az emberi élet védelme és a gazdaság működőképességének fenntartása, a központi költségvetés ezért továbbra is maradéktalanul biztosítja az egészségügyi védekezéshez és a gazdaságvédelmi intézkedésekhez szükséges forrásokat - közölte hétfőn kiadott tájékoztatójában a Pénzügyminisztérium

Mai évfordulók. Péc 1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK é v i é v i BEVÉTELEK teljesítés teljesítés I. hó /előzetes/ %-a előirányzat I. hó % % Társasági adó ,4% ,0% A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 0 0 0,0% ,0% Egyszerüsített vállalkozói adó ,0% ,2% Energia adó ,0% ,0% Környezetterhelési díj ,0% ,1% Bányajáradék ,6% ,2% Vám és.

Központi alrendszer - Magyar Államkincstá

Témák Hírek. Közélet; Sport; Kék hírek; Ország-világ; Kultúra; Gazdaság; Eger; Gyöngyö költségvetés-készítő programunkat, amely bármikor, bármely számítógépről vagy okoseszközről elérhető. Online, böngészőből elérhető programrendszer. A költségvetések exportálási és importálási lehetőségei. Egyszerű regisztráció után azonnal használatba vehető. Rendszeren belüli egyszerű küldés-fogadás

Könyv: Nebbien Városligete - A világ első népkertje Pesten

Index - Gazdaság - Megugrott a költségvetési hián

4. Kíváncsiak voltunk, hogy a költségvetés adatai alkalmasak-e annak a hipotézisnek az alátámasztására vagy cáfolatára, miszerint kutatóintézeteken, például a Századvég cégcsoporton keresztül óriási kifizetések történnek a központi költségvetés terhére, valódi tartalom, ellenszolgáltatás nélkül 2020 első hat hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1837 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 1534,3 milliárd forintos deficitet, az elkülönített állami pénzalapok 11,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 313,9 milliárd forintos hiányt értek el. Az előző év azonos időszakában a. Korm. határozata a központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól; Magyar Közlöny; 2015. évi 207. szám; 2015. december 29.; 27913-27914. oldalak (pdf Mai évfordulók. Debrece

Októberben 333 milliárd forinttal nőtt a költségvetési

A központi költségvetés a járvány második hullámában is fedezi a védekezés és a gazdaságvédelmi intézkedések költségeit 2020. október 8. kormánydöntések A járvány második hullámának idején a legfontosabb cél a magyar gazdaság működőképességének a megőrzése, a munkahelyek megvédése és a vállalkozások. A védekezési kiadások és a gazdaságnak nyújtott támogatások, valamint az uniós fejlesztések előfinanszírozása eredményeként október végére a központi költségvetés 2140,0 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 489,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok pedig 25,7. központi költségvetés | SZON Mai évforduló Témák Hírek. Közélet; Oktatás; Magazinok; Sport; Kék hírek; Könnyű. Képgalériák; Egyperces; Bulvár, celeb; Életstílu Újabb európai országokban tette elérhetővé a Mastercard kártyakibocsátó partnerei együttműködésével a Google Pay mobiltelefonos fizetési szolgáltatást, amely Magyarországon most a Revolut, a Curve, valamint a Monese szolgáltatóknál indult el. Gyász Mély fájdalommal tudatjuk.

* Költségvetés (Gazdaság) - Meghatározás - Online Lexiko

központi költségvetés címke oldala az ORIGO-n. Kapcsolódó cikkek, videók, képgalériák A központi költségvetés adósságának heti, aktuális adatai 2016. januárban. Sebián-Petrovszki László küldte ezt a Közérdekű adat igénylést Államadósság Kezelő Központ Zrt. részére Az igénylés részben sikeres volt

Az ÁSZ véleménye a 2018-as büdzséről Cikk. Megalapozott a 2018-as központi költségvetésről szóló törvényjavaslat, ugyanakkor az európai uniós támogatásoknál kockázatot jelent a költségvetés számára a támogatások elszámolásának késedelme az Európai Bizottság részére - közölte az Állami Számvevőszék Az ideihez képest jövőre 17 százalékkal több forrást biztosít az önkormányzatoknak a központi költségvetés. Végtelenül szerettünk, soha el nem felejtünk! Soha el nem múló fájdalmmal, és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH. Témák Hírek. Közélet; Sport; Kék hírek; Ország-világ; Kultúra; Könnyű. Egyperces; Sztárvilág; Életstílus; Nap kép A 2,5 százalékos ESA-hiány úgy alakulhat ki saját prognózisunk szerint, hogy a központi költségvetés pénzforgalmi hiánya alacsonyabb is lehet az előirányzatnál, de az ESA-híd kevésbé lenne kedvező. E két ellentétes eltérés összefügg egymással, mert az uniós támogatások felhasználására vonatkoz A központi költségvetés A költségvetés elfogadásának menete: 1. Április 15-ig a pénzügyminiszter a következő évi költségvetési tervezés fő kereteit meghatározó irányelveket a Kormány elé terjeszti. 2. Augusztus 31-ig a fejezet vezetője (a miniszter) az irányelvek alapján összeállítja saját fejezetének és

Magyar Közlön

A központi költségvetés adósságának heti, aktuális adatai 2016. januárban. Sebián-Petrovszki László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Államadósság Kezelő Központ Zrt. részére . Az igénylés részben sikeres volt A költségvetés a második hullámban is biztosítja a forrásokat Októberben az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere 333,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ezzel az év első tíz hónapjában 2604,2 milliárd forintra emelkedett a deficit

A központi költségvetés 2004-es finanszírozási tervérôl és a kitûzött stratégiai alapelvekrôl készített kiadványunkkal az elmúlt évekhez hasonlóan részletes információk nyújtásával szeretnénk hozzájárulni az értékpapír-piaci szereplôk befektetési elkép-zeléseinek kialakításához központi költségvetés; 1 cikk a(z) központi költségvetés címkével: Le kell-e mondanom a külföldi biztosítási jogviszonyról? 2 éve Van-e olyan jogszabály vagy törvényrendelet, mely alapján 150 órás külföldi biztosítási jogviszonyról nem mondhatok le? Azaz kérhetem-e a nyugdíj kérelem beadásakor, hogy e rövid. Központi költségvetés egy pénzügyi terv, amely adott időszakra megtervezi az állami feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat. Államháztartásaz állami közfeladatok ellátására szolgáló rendszer. Alrendszerei Központi költségvetés Elkülönített pénzalapok Társadalom-biztosítás Helyi.

Könyv: Települési csapadékvíz-gazdálkodás, csak 3 192FtKönyv: Faipari szakrajz, csak 4 500Ft! – TercKönyv: Péter Vladimir könyve , csak 3 840Ft! – TercKönyv: Budapest építészeti topográfia 2
 • Tartályos napkollektor árak.
 • All Netflix Series.
 • Főzőiskola székesfehérvár.
 • Tízezer nap teljes film.
 • Vergilius aeneis pdf.
 • Betokosodott pattanás eltávolítása.
 • Disney s filmek.
 • Kontaktlencse vizsgálat budapest.
 • Makita táska kompresszor.
 • Rajzoló program mac re.
 • Ingatlan eladás szöveg.
 • Pilatus bahn fahrpreise.
 • Fehérpecsenye steak pác.
 • Gazdasági alapismeretek 9 megoldások.
 • Állatorvosi egyetem jegyzetek.
 • Krónikus belgyógyászat jelentése.
 • Szarvasbogár repülése.
 • Excenteres csapfeszítő.
 • Középkori történelmi események.
 • Daiwa bojlis zsinór.
 • Sajókápolna eladó ház.
 • Karácsonyi képeslap szerkesztés.
 • Német italok nevei.
 • Takarítónő viccek.
 • Sült zöld paradicsom könyv.
 • Energym.
 • EUNE LEAGUE of legends.
 • Kalcium pezsgőtabletta rekedtség.
 • IKEA VOXTORP.
 • Fotogén szó jelentése.
 • Depeche mode dalszövegek magyarul free love.
 • Umizoomi szereplők.
 • Prometheus film története.
 • Alvin és a mókusok 3 mesekincstár.
 • Skype áthúzott szöveg.
 • Szervezeti innováció fogalma.
 • Budapesti közlekedési zártkörűen működő részvénytársaság.
 • Elvirágzott futórózsa metszése.
 • Pannónia provincia ppt.
 • Ágyi poloska ellen.
 • Jávorszarvas agancs.